CLIENŢI

 

ELABORAREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

ADES şi-a dezvoltat abilităţi semnificative şi a acumulat experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor în urma colaborării cu organizaţii/fundaţii finanţatoare renumite: Uniunea Europeană (Programe Phare), Banca Mondială, Fundaţia pentru o Societate Deschisă România şi Programul European de Dezvoltare a  Afacerilor.

Începând cu anul 1997, ADES a furnizat servicii de consultanţă, asistenţă tehnică şi instruire Consorţiului Local din Târgu Secuiesc pentru identificarea problemelor, elaborarea propunerilor de finanţare, implementare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare comunitară. Deasemenea, a furnizat asistenţă Unităţilor de Implementare Locală a programului PAEM.

ADES a fost, deasemenea, contractată de Phare pentru evaluarea  a 17 propuneri de finanţare PAEM depuse de ONG-uri din România.

Deasemenea, ADES a fost contractată  de Phare  să organizeze şi să conducă trei “vizite de studiu” la 10 PAEM-uri locale. Peste 70 reprezentanţi ai Consorţiilor Locale (organizaţii administrative locale)  şi ai furnizorilor de servicii  au participat la aceste vizite de studiu.

Începând cu septembrie 1999, ca urmare a experienţei şi a bunului renume al echipei ADES, asociaţia a fost contractată de terţi, în special de societăţi comerciale şi Primării din judeţul Argeş, pentru a oferi servicii de consultanţă în elaborarea a 35 cereri de finanţare. Proiectele au fost înaintate spre finanţare diferitelor Agenţii din România (Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, RICOP, Fondul pentru Modernizarea Autorităţilor Locale),  pentru obţinerea de granturi Phare. Patrusprezece companii şi trei Primării au beneficiat de serviciile consultanţilor ADES în implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor aprobate spre finanţare.

 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

Începând din anul 1996, ADES a organizat cursuri de calificare/perfecţionare pentru  mai mult de 12.000 persoane în domenii ca: dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, calculatoare, contabilitate, noţiuni fundamentale de igienă, croitori etc. Cursurile sunt concentrate pe transferul abilităţilor practice care pot fi cu uşurinţă puse în aplicare.

ADES a colaborat cu Fundaţia Româno-Elveţiană de Entrepreneurship (FREE) în organizarea cursurilor de antreprenoriat  încă din anul 1997.

Curriculum de curs a fost dezvoltat de Universitatea Neuchatel (Elveţia) şi actualizat de consultanţii ADES. Până în prezent ADES a organizat cursuri pentru 200 persoane, atât în Curtea de Argeş cât şi în alte localităţi din România.

ADES are o experienţă semnificativă  în consultanţă şi consiliere, lucrând cu clienţii în mod direct, atât cu persoane fizice cât şi cu întreprinderi şi instituţii, dezvoltându-şi şi valorificându-şi astfel propriile resurse umane.În anul 1999, ADES a oferit consultanţă în evaluarea necesităţilor resurselor umane, instruire şi evaluarea performanţelor angajaţilor întreprinderii de componente electronice IPEE SA din Curtea de Argeş (companie cu peste 1000 angajaţi) în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Uniunii Europene Phare-Progres - “Finanţări pentru dezvoltarea furnizorilor de programe de instruire”. În perioada 2002-2003 ADES a oferit aceleaşi servicii angajaţilor companiei SC Electroargeş SA din Curtea de ARgeş (peste 1000 angajaţi) în cadrul unui proiect finanţat de Phare 2000-Coeziune Economică şi Socială, Componenta Dezvoltarea resurselor umane  în contextul restructurării industriale.


 
 
 
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.